دو اتاق متضاد، برای حل مشکلات تولیدکنندگان وصنعت کاران
اتاق تجارت و صنایع می گوید مالیات مواد خام وارداتی را از 8 درصد به یک درصد کاهش داده و همواره برای حل مشکلات صنعتکاران با حکومت درگفتگو بوده است
اتاق تجارت و صنایع کشور، نهادی است که سالها،به نمایندگی از سکتور خصوص فعالیت می‌کند اما اکنون این نهاد به دو اتاق جداگانه (اتاق تجارت و اتاق معادن و صنایع) تقسیم شده است که درتقابل با هم قرار دارند
٢٢:٠٤ - 1396/07/22
بهای مواد خوراکی و کالاهای اساسی در بازار کابل
با آغاز فصل سرما انتظار می رود تغییرات محسوسی در نرخ مواد سوختی وارداتی ایجاد شود
بهای مواد اولیه خوراکی و کالاهای اساسی در تاریخ 22 مهرماه 1396 در بازار های کابل نسبت به هفته ماقبل تغییرات غیر متعارف نداشت.
٢١:٤٧ - 1396/07/22
اینترنت از طریق خط برق به سراسر کشور منتقل می‌شود
قرار است اجرای این طرح پس از آماده سازی توسط برشنا به سرمایه گذار بخش خصوصی سپرده شود
شرکت برشنا اعلام کرد؛ ایجاد خدمات اینترنتی از طریق خط برق به عنوان بزرگترین دست آورد شرکت برشنا در حال تحقق است. این طرح با توجه به تجارب مؤفق سایر کشور‌ها، قرار است به طور گسترده در سراسر کشور اجرا و از مزایای مفید آن شهروندان بهره مند گردند
٢١:٢٥ - 1396/07/20