صفحه اصلی > آَشنایی با رایزن 
     

 

 آشنایی با رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران

 آقای محمدرضا کریم زاده دانش آموخته رشته مدیریت صنعتی در مقطع کارشناسی و دارای کارشناسی ارشد ( ماستری ) در رشته مدیریت بازرگانی با گرایش بازاریابی بین المللی می باشند. ایشان علاوه بر سمت های اجرایی در بخش های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت عضو هیات مدیره شرکت تولیدی ایران یاسا ( تایر و رابر ) و جانشین مدیر مسئول و سردبیر ماهنامه تجارت ایران بوده اند.

   رزومه رایزن
   پیام رایزن